Beroepsgeheim en Privacy

Een huisarts is gebonden aan het beroepsgeheim. Een huisarts mag alleen inlichtingen geven over een patiënt als de patiënt schriftelijk toestemming heeft gegeven.

In Nederland is het beroepsgeheim voor artsen geregeld in art. 457 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboeken in art. 88 van de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Schending van het beroepsgeheim is bovendien strafbaar (art. 272 Wetboek van Strafrecht). Het is geen absoluut recht, omdat het op grond van zwaarwegende maatschappelijke belangen door de rechter kan worden doorbroken.