Medische Keuringen

Naast huisarts verricht dokter Tuinfort ook rijbewijs/ verzekeringkeuringen en gezondheidsverklaringen voor adoptie.

Alhoewel het CBR toestaat dat rijbewijskeuringen ook door de eigen huisarts worden verricht, volg ik het advies van de KNMG. Volgens de KNMG-richtlijnen mogen de medische keuringen, waaronder rijbewijskeuringen, alleen uitgevoerd worden door een onafhankelijk arts die objectief tegenover de patiënt staat.

Rijbewijskeuringen voor professionele chauffeurs in het personen- en beroepsgoederenvervoer (het grootrijbewijs) moeten worden verricht door een arts van een Arbodienst.

Iedereen die een keuring nodig heeft, is van harte welkom. U kunt een afspraak maken voor uw rijbewijs/ verzekeringskeuring bij HACUSERK.

Voor meer informatie kijk op www.cbr.nl.

De keuring

De rijbewijs- of medische keuring is bedoeld om vast te stellen of iemand lichamelijk en geestelijk voldoende gezond is om veilig en zelfstandig een voertuig te kunnen besturen.
De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:
-Bespreking vragenformulier
-Lichamelijk onderzoek (functioneren van armen, benen en wervelkolom)
-Beoordeling psychische toestand (OPS Score: Oriëntatie en geheugen, Praktische vaardigheden, Sociaal en persoonlijk functioneren)
-Bloeddrukmeting
-Ogentest
-Urine onderzoek (op suikerziekte) Tip: Laat uw ogen voor de keuring door een opticien (gratis) controleren om een eventuele herkeuring te voorkomen.

Voorbereiding op de keuring

Naar de keuring neemt u zelf het volgende mee:
-Uw huidig rijbewijs
-Ingevulde Eigen verklaring (te koop op gemeentehuis en bij het CBR)
-Schoon potje urine
-Eventuele medicijnenlijst
-Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee)

Na de keuring

Na de keuring mag rijbewijskeuringsarts drs Tuinfort geen uitspraak doen over uw medische geschiktheid. Zij schrijft haar bevindingen op in het Geneeskundig verslag die samen met de Eigen verklaring naar het CBR wordt opgestuurd. De uitslag krijgt u per brief van het CBR.

Doorverwijzing

Soms wil het CBR meer informatie n.a.v. het Geneeskundig verslag. U kunt dan worden verwezen naar een medisch specialist. Ook kunt u verplicht worden gesteld een rijtest af te leggen bij een deskundige van het CBR. Ik kan u precies informeren over wat u in zulk soort gevallen kunt verwachten.

Uitslag

De uitslag wordt per brief door het CBR aan u meegedeeld.

 

Verzekeringskeuringen

Voor alle soorten verzekeringskeuringen kunt u bij HACUSERK terecht. U kunt gewoon contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak, vaak kan dit al de volgende dag. Na de medische keuring garanderen we dat het complete dossier binnen vijf werkdagen op het bureau van de medisch adviseur van de verzekeraar ligt.

Behandelingen:

preventief medische onderzoeken (PMO’s)

Onze PMO’s variëren van heel erg eenvoudig tot zeer uitgebreid. Welke onderdelen deel moeten uitmaken van het PMO hangt af van uw wensen en onze adviezen. Ook kunt u verschillende PMO’s ontwerpen voor verschillende functies, leeftijdscategorieën of management niveau’s.

De PMO’s variëren van een digitale vragenlijst tot zeer uitgebreid onderzoek (inclusief ECG, longfunctie, bloedonderzoek, visus, hart-en bloedvatenonderzoek, (pre) diabetesonderzoek.

U bepaalt zelf wat u wilt weten wij voeren dat direct voor u uit.